MEDISINSK RYNKEBEHANDLING

Medisinsk rynkebehandling brukes i hovedsak til å behandle dynamiske linjer og rynker i ansiktet. Behandlingen får musklene i det område den injiseres i til å slappe av, slik at linjene som oppstår når du beveger muskelen blir borte eller svakere.

Vanlige områder er «sinnarynken», pannelinjer, linjer rundt øynene og oppå nesen. Andre steder behandlingen er effektiv er i kjevemuskulatur for de som sliter med spenninger og tanngnissing, linjer på overleppen, og svetteproblematikk under armene.

Botox er forkortelsen av botulinum toxin, som er et toxin som i dag brukes svært mye mot ulike medisinske indikasjoner. Det er vanlig å bruke dette legemiddelet mot blant annet migrene, muskelspasmer, skjeling og blæresykdommer. I kosmetisk sammenheng brukes legemiddelet Vistabel, som inneholder nøyaktig samme virkestoffet som i Botox.

Etter at toxinet er injisert i en muskel, tar det ca 12-14 dager før full effekt er oppnådd. Varighet av en behandling avhenger av hvilken type muskulatur du har og hvor fort dine nervesynapser gror ut igjen. Noen begynner å få tilbake litt muskeltrekk allerede etter 1 måneds tid, mens andre kan ha effekt mye lenger. Vanligvis sier vi at man bør foreta en ny behandling etter ca. 3 måneder for å opprettholde effekten. Har man behandlet seg jevnlig med botox over lang tid, vil man mest sannsynlig behandles sjeldnere ettersom muskulaturen i området blir svakere.

Etterkontroll bør foretas etter ca. 14 dager for å kontrollere effekten.

VIKTIG: Alle som skal behandles med botox må vurderes og godkjennes av klinikkens ansvarlige lege i forkant av behandlingen. Det vil bli tilsendt ett konsultasjon skjema på sms før behandlingen. Alle personopplysninger behandles konfidensielt. Legekonsultasjonen har varighet 1 år, med mindre det er forandringer i helsetilstand som må vurderes av lege.

Legekonsultasjonen koster 200 kr/pr år og belastes i klinikken.

  1. /
  2. Behandlinger
  3. /
  4. Medisinsk Rynkebehandling
Rull til toppen