FILLER BEHANDLINGER

Konturering, fuktighet og volum

Dermale fillere er produkter basert på hyaluronsyre som medvirker til å gi huden fuktighet og volum. Etter hvert som vi blir eldre reduseres hudens egenproduksjon av hyaluronsyre og huden mister spenst og fasthet, blir tørrere og mindre elastisk. Aldersforandringer foregår også i strukturene under huden- i subkutant fett, muskulatur, ligamenter og på skjelettnivå.

Avhengig av ønske og behov hos den enkelte kan disse endringene adresseres med fillerinjeksjoner. Gjort anatomisk riktig, planmessig og med respekt for trekkene hos den enkelte, kan man gjenopprette volum, konturere, fremheve/forsterke, dempe skygger og redusere fremtoning av uopplagthet, trøtthet, sure munnviker etc.

Hvordan filler behandling utføres

Filler injiseres ved fine rynker rett under hudoverflaten, noe dypere i huden for kraftigere rynker/furer og ved volumtap legges filleren i strukturene under huden. Det er ikke slik at en og samme filler kan brukes ved de ulike indikasjonene. Ved dypere linjer vil man ha behov for mer løftekapasitet og ved overflatiske linjer må filleren være myk og smidig for å følge ansiktsmimikken naturlig.

En behandling med filler gjennomføres på ca 30-60 minutter, litt avhengig av hva du ønsker å behandle. Produktet inneholder lidokain, et lokalbedøvende middel som bidrar til å gjøre behandlingen mer behagelig. Behandlingsresultatet vises umiddelbart og i forbedres ytterligere i løpet av de første ukene etter behandling, etterhvert som produktet integreres i vevet.

Varighet på filler behandling

Varigheten på behandlingen avhenger av alder, hvilket område som behandles, hudkvalitet og din generelle helse og livsstil, men effekten kan forventes å vare i 12-18 måneder. Erfaringsmessig varer fillere mye lenger enn dette.

Konsultasjon

Ved behandling med filler er konsultasjon før behandling og planmessighet ekstremt viktig og sikrer et naturlig resultat. Vi setter derfor av god tid til konsultasjon i forkant av behandlingen, hvor vi kartlegger behov, ønske, målsetning, budsjett og eventuelle kontraindikasjoner.

Bivirkninger på filler

De fleste bivirkningene etter fillerinjeksjoner er milde eller moderate og går over i løpet av et par dager. Etter injeksjonen kan det oppstå rødhet, hevelse rundt innstikkstedet og du kan bli litt blå som følge av små blodutredelser i huden. Dersom du opplever bivirkninger som avviker fra det du er forespeilet eller opplever økende grad av ubehag vil vi at du tar kontakt med oss. Oftest som kan dette enkelt avhjelpes, men ved tegn til mer alvorlige komplikasjoner er tidsaspektet viktig for å sikre optimal behandling.

  1. /
  2. Behandlinger
  3. /
  4. Filler Behandlinger
Skroll til toppen